Dit moet je weten over korte gedichten!

Poëzie kan elke lengte hebben: lange gedichten kunnen zich over pagina’s uitstrekken als snelwegen, maar korte gedichten kunnen net zo ontroerend en krachtig zijn. Vergelijk deze twee soorten niet, ze zijn beide prachtig! Korte vorm poëzie, die vormen zoals micropoëzie omvat, bevat veel betekenis in een kleine hoeveelheid ruimte. De beste korte gedichten zorgen ervoor dat elk woord een enorm gewicht draagt. Hoe condenseren dichters zoveel betekenis in zo’n kleine ruimte? Laten we eens dieper ingaan op korte poëzie, inclusief enkele kenmerken, eigenschappen en micropoëzie.

Kenmerken

Er is geen algemeen aanvaarde definitie voor wat korte poëzie kort maakt. In feite is het niet eens een genre van poëzie. In tegenstelling tot lange poëzie, die bestaat uit epische gedichten en veel modernistische poëzie, worden aan korte gedichten geen specifieke conventies toegeschreven. Met andere woorden, als je verschillende dichters vraagt ​​wat telt als een kort gedicht, krijg je veel verschillende antwoorden. Voor de doeleinden van dit artikel definiëren we korte poëzie als alles van 9 regels en minder, OF elk gedicht dat 60 woorden of minder gebruikt. Deze definitie is enigszins willekeurig, maar poëzie van meer dan 9 regels en/of 60 woorden heeft de neiging om zowel abstracte als concrete beelden te gebruiken om een ​​idee te onderzoeken.

Eigenschappen

Korte gedichten zijn, nou ja, kort. Maar de beste korte gedichten delen bepaalde kwaliteiten die ze tot krachtige literatuur maken. Korte poëzie moet alle of de meeste van de volgende eigenschappen hebben:

  • Beknoptheid: Naast het weglaten van onnodige woorden, zou elk woord veel werk in het gedicht moeten doen. Kleine woorden, zoals lidwoorden en voegwoorden en bijwoorden, moeten schaars zijn en alleen worden gebruikt om concrete zelfstandige naamwoorden en werkwoorden met elkaar te verbinden.
  • Concreet: Korte gedichten moeten duidelijke, concrete beelden presenteren. Vaak werken deze concrete afbeeldingen als symbolen, die abstracte ideeën naast elkaar vertegenwoordigen.
  • Kortstondigheid: vaak vertegenwoordigen korte gedichten vluchtige momenten van emotie – gevoelens die zich voordoen in een concreet moment in de tijd. Korte poëzie presenteert fragmenten van het leven: momenten van emoties uitgekristalliseerd in taal.
  • Eenvoud: Een kort gedicht moet gemakkelijk te begrijpen zijn. De taal moet toegankelijk zijn en de ideeën moeten duidelijk zijn voor de lezer, ook al zijn ze abstract en open.

Micropoëzie

Een hedendaagse vorm van korte vorm poëzie is het microgedicht. Micropoëzie (soms gestileerd als micropoëzie) is duidelijk een uitvinding van de 21e eeuw, en de bekendheid ervan is toegenomen naast de wereld van sms-berichten en microblogging. Een microgedicht is een gedicht dat past binnen de grenzen van moderne messaging-tools. Voorbeelden van micropoëzie zijn gedichten die in tweets, captcha’s of sms-berichten passen. Veel microgedichten zijn ook haiku’s of monostiches. Je vindt micropoëzie het vaakst op sites zoals Twitter, zoals deze opbeurende stukken. Er zijn ook bepaalde literaire tijdschriften die zich toeleggen op de publicatie van micropoëzie, waarvan er vele bij Poets & Writers worden vermeld. Deze microgedichten kun je gebruiken ter inspiratie voor je eigen korte gedichten, al hoeft dat natuurlijk niet beslist. Mogelijk heb je zelf al genoeg ideeën voor micropoëzie!